MENY

Samfunns-økonomi

Til deg som har faget samfunnsøkonomi - Her er noen supre lenker som vi tror du kan ha nytte av:

LENKELISTE – SAMFUNNSØKONOMI

BIBLIOTEK Biblioteket på KKG www.kkgbib.no

Kristiansand folkebibliotek http://kristiansand.folkebibl.no/

Andre norske bibliotek www.biblioteksok.no

Universitet i Agders bibliotek http://www.uia.no/bibliotek

Andre universitet og høyskolers bibliotek: www.oria.no

SØKEMOTORER

Google www.google.com

DuckDuckGo www.duckduckgo.com

SUPRE NETTSIDER

A-tekst har du tilgang til via it’s learning

Store norske leksikon http://snl.no/

Globalis www.globalis.com

FN –sambandet www.fn.no

CIA World Fact Book https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Verdensbanken www.worldbank.org

OECD www.oecd.org

Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/

Gapminder www.gapminder.com

NRK Skole www.nrk.no/skole/

Norsk digital læringsarena http://ndla.no/

Universitetetsbiblioteket i Agders fagside om økonomi http://libguides.uia.no/economics

OPPGAVESKRIVING

Kildekompasset www.kildekompasset.no Søk og skriv www.sokogskriv.no

Skrevet av Line og Linn 3. februar 2017